aydin escort alanya escort
Bilgi

Samsun Canik Muhtarları [Güncel Liste 2022]

Samsun Canik Muhtarları tam listesi...

Samsun Canik Muhtarları tam listesi… Samsun ilinin 17 ilçesinden biri olan Canik ilçesi nüfus bakımından 5. sırada yer almaktadır. 2018 Yılı Samsun İlindeki İlçe Nüfusu toplam 97.564’dür. Resmi kaynaklara göre 53 mahallesi bulunmaktadır. 

 1. Avluca Muhtarlığı Muhtar Mustafa ÇAKIR
 2. Başkonak Muhtarlığı Muhtar Davut ŞİŞMAN
 3. Demirci Muhtarlığı Muhtar Hasan AĞU
 4. Dereler Muhtarlığı Muhtar Hakan SEZER
 5. Devgeriş Muhtarlığı Muhtar Necip ÖLMEZ
 6. Gültepe Muhtarlığı Muhtar Hüseyin KAYA
 7. Gürgenyatak Muhtarlığı Muhtar Hüseyin UZUN
 8. Kaşyayla Muhtarlığı Muhtar Şakir ALTUNTAŞ
 9. Kızıloğlak Muhtarlığı Muhtar Mehmet SEZER
 10. Kozlu Muhtarlığı Muhtar Mehmet ZENGİN
 11. Sarıbıyık Muhtarlığı Muhtar Nihat DURMUŞ
 12. Teknepınar Muhtarlığı Muhtar İsa ESENTÜRK
 13. Toygar Muhtarlığı Muhtar Aydın ŞEN
 14. Yeniköy Muhtarlığı Muhtar Harun SOYLU
 15. Ambarpınar Muhtarlığı Muhtar Muhammet ORAL
 16. Başalan Muhtarlığı Muhtar Salim ÖZTÜRK
 17. Çağlayan Muhtarlığı Muhtar Davut YETKİN
 18. Çamalan Muhtarlığı Muhtar
 19. Düzardıç Muhtarlığı Muhtar Hikmet OÇAR
 20. Düzeren Muhtarlığı Muhtar Fahri YILMAZ
 21. Gecehan Muhtarlığı Muhtar Ramazan GÜMÜŞTEKİN
 22. Gödekli Muhtarlığı Muhtar Yaşar DİNÇER
 23. Gölalan Muhtarlığı Muhtar Cemal MEMU
 24. Hacınaipli Muhtarlığı Muhtar Seyfettin ÖZDOĞAN
 25. Hilaltepe Muhtarlığı Muhtar Sebahattin ALKUŞ
 26. İmamlar Muhtarlığı Muhtar Murat AYÇİÇEK
 27. Kestanepınar Muhtarlığı Muhtar Ahmet GENÇ
 28. Muratlı Muhtarlığı Muhtar Galip BAYRAM
 29. Adatepe Muhtarlığı Muhtar Davut FIRINCI
 30. Tekkiraz Muhtarlığı Muhtar Sait DİNÇER
 31. Tuzaklı Muhtarlığı Muhtar Alaettin KÖRNAZ
 32. Üçpınar Muhtarlığı Muhtar Cemil YILMAZ
 33. Uluçayır Muhtarlığı Muhtar Hayri YILDIZ
 34. Yayla Muhtarlığı Muhtar Erdal CİBA
 35. Yeşilpınar Muhtarlığı Muhtar Mustafa GONCA
 36. Alibeyli Muhtarlığı Muhtar Sabri TASLAK
 37. Gökçepınar Muhtarlığı Muhtar Ayhan SEKBAN
 38. Kaleboğazı Muhtarlığı Muhtar Ali KARAGÖL
 39. Gaziosmanpaşa Muhtarlığı Muhtar Osman YÜKSEL
 40. Soğuksu Muhtarlığı Muhtar Adem ÇETİR
 41. Hasköy Muhtarlığı Muhtar İbrahim ÇAKIR
 42. 200 Evler Muhtarlığı Muhtar Erdoğan DESTECİ
 43. Hacı İsmail Muhtarlığı Muhtar Bekir DOĞAN
 44. Karşıyaka Muhtarlığı Muhtar Cevdet DURSUN
 45. Yenimahalle Muhtarlığı Muhtar İdris YILDIZ
 46. Yavuzselim Muhtarlığı Muhtar Ömer GEZGİNCİ
 47. Belediye Evleri Muhtarlığı Muhtar Rıfat ÖKTEM
 48. Uludağ Muhtarlığı Muhtar Recep Ali KORKMAZ
 49. Toptepe Muhtarlığı Muhtar Mehmet MEMİŞ
 50. Düvecik Muhtarlığı Muhtar Mustafa SEMİZOĞLU
 51. Kuzey Yıldızı Muhtarlığı Muhtar Abdullah KAYA
 52. Atatürk Muhtarlığı Muhtar Lütfi TERCANLI

Canik Mahalle Nüfusları

 • Karşıyaka 14,737
 • Ambarpınar 451
 • Gaziosmanpaşa 14,572
 • Gürgenyatak 386
 • Kuzey Yıldızı 9,722
 • Adatepe 360
 • Hasköy 9,001
 • Tuzaklı 356
 • Belediye Evleri 8,576
 • Gökçepınar 346
 • Uludağ 7,232
 • Kaşyayla 331
 • Yavuz Selim 3,729
 • Çamalan 327
 • Soğuksu 3,447
 • Üçpınar 326
 • Toptepe 2,385
 • Fındıcak 315
 • Hacı İsmail 2,229
 • Sarıbıyık 298
 • Teknepınar 1,748
 • Kozlu 291
 • İkiyüz Evler 1,294
 • Gecehan 288
 • Düvecik 1,281
 • Düzören 277
 • Devgeriş 1,194
 • Muratlı 277
 • Başalan 1,119
 • Kaleboğazı 263
 • Dereler 1,063
 • Başkonak 256
 • Gödekli 991
 • Kestanepınar 244
 • Hacınaipli 823
 • Çağlayan 231
 • Düzardıç 788
 • Yeşilpınar 223
 • Atatürk 748
 • Kızıloğlak 212
 • Yenimahalle 684
 • Gültepe 196
 • Alibeyli 575
 • Tekkiraz 191
 • Uluçayır 566
 • Toygar 173
 • Demirci 529
 • Yeniköy 169
 • İmamlar 515
 • Avluca 152
 • Gölalan 489
 • Hilaltepe 133
 • Yayla 455

Planlama alanı Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle’de konumlanmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 21.10.2019 tarih ve 246440 sayılı oluru ile onaylanan Rezerv Yapı Alanını kapsamakta ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nın 29.06.2016 tarih, 3080 sayılı oluru ile revize edilen Gecekondu Önleme Bölgesi içerisinde kalmaktadır. Söz konusu alan, Samsun ilinin ana ulaşım akslarından olan Atatürk Bulvarı’na 1 km uzaklıkta; Ankara Bulvarı’nın uzantısı olan İlkadım Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Alan Medicana Hastanesine, Canik Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Kefeli Park’a ve 19 Mayıs Yüzme Havuzu’na komşu olmaktadır. Alanın yakın çevresinde Canik Belediyesi, kültür merkezi ve nüfusa hizmet edecek kentsel donatı alanları bulunmaktadır. Alan içerisindeki düzensiz yapılar kentsel dönüşüm ile sağlıklı yapılaşma amacıyla yıkılmıştır. Bu nedenle içerisinde yapılaşma bulunmamakta; alan içerisinden stabilize yol geçmektedir. Üst ölçekli planlara bakıldığında planlama alanı, 20.07.2007 t.t.’li Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Kentsel Yerleşik Alan” lejantında içinde yer almaktadır. Bu alanlar içerisinde boş alanları barındırsa da büyük oranda yapılaşmış alanlardır. Plan hükümlerinin 1.4.18. Maddesinde “Bu plan ile belirlenen Planlama Alt Bölgeleri içinde veya dışında, kentsel ve kırsal yerleşme alanları dışında gereksinim duyulması halinde; Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) tahsis edilmiş alanlarda TOKİ tarafından üretilecek toplu konut alanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yürütülen faaliyetler ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak uygulamalar bu planın ilkeleri doğrultusunda irdelenir ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında değerlendirilmek üzere Bakanlığın görüşüne sunulur. Bakanlığın görüşü doğrultusunda alt ölçekli planlar ilgili İdaresince onaylanır. Kentsel ve kırsal yerleşme alanları içerisinde kalması durumunda söz konusu talepler çevre imar bütünlüğü çerçevesinde ilgili İdaresi’nce alt ölçekli planlarda değerlendirilir.” ibareleri bulunmaktadır. Alt ölçekli meri planlar incelendiğinde; söz konusu alan 01.12.2016 t.t.’li 1/5000 ölçekli Samsun İli, Canik İlçesi Yenimahalle Hurdacılar Gecekondu Önleme Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Samsun İli, Canik İlçesi Yenimahalle Hurdacılar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği içerisinde kalmakta iken; Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin 11.04.2018 tarihli ve 2018/515 sayılı kararı ile imar planı değişiklikleri iptal edilmiştir. Bu durumda alan plansız kalmıştır. Plansız alan içerisinde yapılaşma olmayıp, alan işlevsiz kalmaktadır. Bu durum, çevresindeki donatı alanlarıyla bölgedeki nüfusun ilişkisini zayıflatmaktadır. Bu nedenle alanın çevresi ile ilişkisini güçlendirilerek kentsel bütünleşmenin sağlanabilmesi için imar planlarının yeniden yapılması gerekmektedir. 5 Yapılan analizler doğrultusunda planlama etiği ve şehircilik ilkeleri gözetilerek, alanda deprem riskine karşı dayanıklı, yaşam standartları yüksek, sağlıklı kent dokusunun oluşturulması, alana ve çevresine hizmet edecek donatı alanları planlanarak atıl ve işlevsiz durumda kalan alanın çevresiyle bütünleşmesi amacıyla imar planları hazırlanmıştır. 2. KONUM ve ÇEVRE İLİŞKİLERİ Planlama alanı Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle’de konumlanmaktadır. Karadeniz sahiline yakın konumda yer alan planlama alanı, kuzeybatısında İlkadım; güneydoğusunda Tekkeköy ilçeleri ile komşudur. Harita 1. Planlama Alanı Konumu Planlama alanı; Samsun’un ana ulaşım akslarından sahil yolu olarak da bilinen Atatürk Bulvarı’nın güneyinde kalmakta olup, Ankara Bulvarının uzantısı olan İlkadım Bulvarı ve 100. Yıl Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Alanın çevresinde kamusal alanlar, hastane ve sosyo-kültürel alanlar ve spor alanları bulunmakta olup, alan eski 19 Mayıs Stadyumu’nun karşısında yer almaktadır. Sahil şeridinde Atatürk Bulvarı’na paralel olarak devam eden Samsun 19 Mayıs Stadyumu- 19 Mayıs Üniversitesi Tramvay Hattı bulunmaktadır. Planlama alanına en yakın tramvay durağı olan Belediye Evleri Durağı, alana 1 km mesafededir. Samsun Garı, plaj, hayvanat bahçesi, Samsunspor Nuri Alan Tesisleri, Bandırma Gemi Müzesi gibi turistik ve kültürel mekanlar sahil şeridinde konumlanmaktadır. Planlama alanı Ankara Bulvarı’nın uzantısı olan İlkadım Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve Alirızabey Bulvarı’nın kesişimi üzerinde yer almaktadır. Planlama alanının yakın çevresinde konut alanları, yeşil alanlar, spor tesisleri, eğitim tesisleri, camiler ve kamusal alanlar yer almaktadır. Alan, yakın çevresinde yer alan başlıca bağıntılardan Medicana Hastanesi’ne, Canik Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK), 19 Mayıs Yüzme Havuzu’na ve Kefeli Park’a komşu olmaktadır. Alan; Soğuksu Camii’ne 100 m, İnönü İlkokulu’na 300 m, Canik Belediyesi’ne 500 m, Canik Kaymakamlığı ile beraberinde İl Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne 500 m, Canik Cimnastik Salonu’na 550 m, Canik İMKB Anadolu Lisesi’ne 550 m ve Canik Kültür Merkezi’ne 500 m mesafededir.

CANİK’E ULAŞIM

Samsun ili ana ulaşım akslarından Atatürk Bulvarına yakın konumda yer alıp, Ankara Bulvarı’nın uzantısı olan İlkadım Bulvarı üzerinde konumlanmaktadır. Söz konusu alanın yakınında Atatürk Bulvarına paralel olarak devam eden tramvay hattı yer almaktadır. Şehir içi ulaşımda önemi yüksek olan tramvay hattının alana en yakın durağı olan Belediye Evleri Durağı, alana 1 km mesafededir. Yüksek kapasiteli toplu taşım sistemi olan tramvay durağına erişim avantajının yanı sıra; planlama alanın çevresinde kamusal alanların, sağlık alanlarının ve spor alanlarının bulunması alanı merkezi bir hale getirmiştir. Bu sebeple planlama alanının çevresinde otobüs durakları ve minibüs güzargahları yer almakta, toplu taşım bakımından güçlü konumda yer almaktadır. Bununla birlikte Karadeniz sahiline yakın konumda yer almaktadır. Alanın denize yakın konumda yer alması gerek şehirlerarası ulaşım bakımından gerekse lojistik bakımdan önem arz etmektedir.

Samsun Limanı’na ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Samsun Garı’na 3 km uzaklıktadır. Samsun Garı Samsun- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının alana en yakın istasyonudur. Alan, Samsun Çarşamba Havalimanı’na İlkadım Bulvarı- Atatürk Bulvarı üzerinden 17 km mesafede; şehirlerarası ulaşım terminali olan Samsun Otogarı’na 10 km uzaklıktadır. Bölgenin şehirlerarası ulaşım sistemi incelendiğinde alanın demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu ulaşım bağıntılarına yakın konumda yer alması şehirlerarası ulaşım ve lojistik bakımdan avantaj sağlamaktadır.

 

Samsun Seçim

Samsun Seçim ile; anketler, ittifaklar, siyasi kulis haberleri ve başkanların son açıklamaları burada! Samsun siyasetinin nabzı samsunsecim.com'da atıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu